Direct emissievrij op weg? Bekijk de voorraad!

VOOR EEN DUURZAAM SCHONE STAD

Een schone en duurzame stad is één van de uitgangspunten van het ontwerp klimaatakkoord. Natuurlijk is de doelstelling om in 2050 in Nederland een emissiereductie van broeikasgassen met 49% te realiseren ambitieus, maar wel haalbaar.

Overheidstaken
Er zijn echter meer redenen om de CO2-emissie te willen beperken. We willen een leefbare stad, waarin wonen en werken duurzaam zijn, de gezondheid van de mensen voorop staat en waar geluidshinder minimaal is.

Als dat ook uw drijfveer is, dan kunnen we samen bijdragen aan die duurzame en schone stad. Want de stad van de toekomst is slim, geschikt voor smart logistics en maakt gebruik van de nu al bestaande infrastructuur.
Overheidstaken
Wij denken graag mee over het verduurzamen van uw stad. Een stad waarin elektrische voertuigen een belangrijke rol spelen. Waarin de oplossing voor gemeentelijke diensten meer is dan een oplossing in wielen.
Overheidstaken
Waarom? Wij denken dat in onze steden alles slim moet zijn. U verzekeren van elektrische mobiliteit staat voor ons op één. We denken mee over de door u gewenste opbouw; van pick-up tot veegwagen, maar ook hoe u uw werktijden kunt inrichten in combinatie met de laadcapaciteit van het voertuig en de infrastructuur van het laden zelf. Tot slot staan we u in uw dagelijkse operatie bij met mobiele service. Het gaat ons om een duurzame oplossing, die u garandeert dat het werk gedaan kan worden.
Overheidstaken
Bij StreetScooter staat het verbeteren en ondersteunen van de werkprocessen centraal. StreetScooter is wendbaar, heeft het hoogst mogelijke laadvolume (tot 8m3) en kan modulair worden opgebouwd. StreetScooter is bovendien robuust, compact, wendbaar, veilig, solide, makkelijk te bedienen en 100% emissievrij. Het is de oplossing voor een duurzame en schone stad.