Actief in de last mile

Transport is van groot belang voor de economie, maar ook een belasting voor het milieu. De roep om schoner transport zwelt aan en milieuzones zijn in opmars. Dat is voor bedrijven en instellingen die actief zijn in de last-mile een uitdaging. Groene distributie draagt bij aan een zo klein mogelijke CO2-footprint. Veel bedrijven zijn daar al mee bezig en hebben al stappen gezet.

Onze referenties